Medarbejderudviklingsforløb

Vi er klar til at hjælpe med et effektivt udviklingsforløb.

Vores medarbejderudviklingsforløb tager udgangspunkt i din konkrete situation, behov og den kontekst problemstillingerne udspiller sig i. Psykologen vil sikre, at du igennem forløbet modtager en effektiv og målrettet indsats med afsæt i Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

I forløbet lærer du strategier til effektiv håndtering af dine udfordringer og problemstillinger, derudover vil der være fokus på hvordan du fremadrettet kan anvende disse strategier igennem dit videre liv.

Mere om medarbejderudviklingsforløb

Medarbejderudvikling kan vanskeliggøres af mange forhold. Vi kan eksempelvis opleve frustrationer, skuffelser, afvisninger, tab og nederlag – vi kan bekymre os om selv samme temaer, i så høj grad, at det kan virke lammende på vores handlinger mod det vi ønsker. I forløbet tager vi afsæt i en værdiafklaring af, hvad der for dig er vigtigt at arbejde med i dit for løb og videre liv. Værdier i en ACT-kontekst handler om hvad du ønsker at stå for og hvordan du kan sætte handlinger bag dine valgte værdier. Dine valgte værdier kan eksempelvis omhandle styrkelse af omsorgsfulde handlinger overfor dig selv, omhandle handlinger rettet mod din sundhed eller ift. hvordan du ønsker at handle i dine relationer eller som led i hvordan du ønsker at udvikle dig indenfor dit arbejdsliv – kort sagt at opnå et indholdsrigt, tilfredsstillende og meningsfuldt liv.

ACT og medarbejderudviklingsforløb

ACT har vist sig at være særdeles effektiv til at skabe varige forandringer i menneskers liv på tværs af næsten alle psykologiske problemstillinger. Metoden er adfærdsterapeutisk og kognitivt funderet, men med et tvist: målet i ACT er at hjælpe dig til at reducere kampen mod ubehaget og de ting, du alligevel ikke kan ændre og i stedet rette dine ressourcer mod det du har kontrol over og finder værdifuldt.

Nøglebegrebet i ACT er psykologisk fleksibilitet. Psykologisk fleksibilitet er ikke et endemål man når til, men en løbende proces man kan raffinere og træne. I psykologisk fleksibilitet indgår seks kerneprocesser, som du sammen med din AHEAD-psykolog vil blive introduceret til gennem samtaler, metaforer, øvelser og mindfulness. Du kan se de seks kerneprocesser afbildet i ACT´s hexaflex her.

De seks kerneprocesser giver os effektive redskaber til at lære, at træde et skridt tilbage fra vores tanker, give plads til det smertefulde, blive mere bevidste om det, der sker i og omkring os samt handle på mere funktionelle måder, der er mere i overensstemmelse med det, der er vigtigt for os. Med andre ord, så hjælper ACT os til være mere åbne, nærværende og engagerede. Så i stedet for at vente med at leve livet til du “føler dig god nok” eller ikke føler angst, så tilbyder ACT nogle værktøjer, der fremmer et liv, der leves her og nu.